Introductie >


NationaleCoronaKrant.nl is de niet-publieke webstek voor de ophanden zijnde Nationale Corona Krant, een magazine-achtige krant op tabloidformaat (48 pagina's full colour) die in een oplage van maar liefst  1 miljoen exemplaren in coöperatieve en collegiale samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid wordt uitgegeven. Deze website is als informatieplatform uitsluitend bedoeld voor adverteerders, partners, media en deelnemers. 

De  krant heeft tot doel te informeren over de stand van zaken, om draagvlak te creëren voor genomen en nog te nemen besluiten vanuit de overheid en om de ontvanger te informeren over de stand van zaken. Op de pagina 'Uitgeefconcept' vinden adverteerders en partners alle relevante info zoals de bladformule en het redactioneel umfeld, de oplage, verspreiding en adverteerdersvoordelen, de tarieven en formaten en de aanleverspecificaties. Op de pagina 'Charitatief' een uiteenzetting van de aan deze krant gekoppelde goede doelen.