Charitatief, de goede doelen >


Na aftrek van de pure kosten wordt de netto-opbrengst van de Nationale Corona Krant evenredig verdeeld onder twee goede doelen: het Sophia Kinderziekenhuis en het Steunfonds voor zorgpersoneel bij ziekte of overlijden, de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC)

Adverteerders, partners en sponsoren ontvangen bij verschijning van de Nationale Corona Krant op eerste verzoek een accountantsverklaring van de kosten en baten en derhalve de schenkingen welke worden gedaan aan beide goede doelen.

 

Steunfonds voor zorgpersoneel bij ziekte of overlijden: Stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC)

 

De nieuwe Stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC) moet voorkomen dat verpleegkundigen en ambulancepersoneel zich zorgen moeten maken over de financiële gevolgen voor henzelf of nabestaanden als ze zélf arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden. Het geld moet komen van overheid, organisaties, bedrijven en burgers. De target: 50.000 euro bij overlijden en 30.000 euro in geval van arbeidsongeschiktheid door een IC-opname. Twee artsen van het UMC Utrecht hebben een steunfonds opgezet voor zorgverleners die intensief werken met covid-19-patiënten.

 

Noodzaak

Het zorgpersoneel dat dag in dag uit corona-patiënten verpleegt, loopt zelf een risico om besmet te raken, benadrukken de twee oprichters van ZWIC, orthopedisch chirurg Sander Muijs en traumachirurg Marijn Houwert. Op basis van ziekte- en sterftecijfers van zorgmedewerkers in het buitenland, schatten zij dat in Nederland mogelijk 400 zorgmedewerkers op een IC terechtkomen. Zo'n honderd professionals zouden zelfs kunnen overlijden.

De initiatiefnemers Muijs en Houwert vroegen zich af of Nederland wel voldoende zorgt voor alle collega's in de frontlinie. "Een operatie-assistent met wie ik samenwerkte, zei tegen mij: wat als ik zelf ziek word? En dat zette me aan het denken," aldus Muijs.

Samen schreven ze een blog over het onderwerp in vakblad Medisch Contact waar honderden reacties op volgden. Daarop besloten ze zich in te zetten voor een steunfonds.

Hun doel is om het steunfonds zodanig te vullen dat zorgmedewerkers in ziekenhuizen en nabestaanden twee jaar lang financieel kunnen worden ondersteund. Het salaris van zorgpersoneel is ontoereikend om alle doorlopende kosten te betalen in geval van blijvende ziekte of sterfte. Omdat medisch-specialisten veel meer verdienen, is de buffer bij deze groep veel groter en is een extra vergoeding voor hen niet onmiddellijk nodig.

Stichting ZWIC hoopt dat overheid, organisaties, bedrijven en burgers bij zullen dragen aan het steunfonds. Inmiddels zijn de eerste bedragen binnen. De stichting richt zich in eerste instantie op (familieleden van) zorgverleners die het meest in direct contact staan met covid-19-patiënten.

Op de website van ZWIC meer informatie en de mogeljkheid om direct te doneren. In Nationale Corona Krant is een uitgebreide reportage opgenomen over dit bijzondere fonds.

 

Sander Muijs en Marijn Houwert doen hun verhaal bij Thijs van den Brink in het programma Op1

 

 

 

 

 

 

 


 

Sophia Kinderziekenhuis

 

Als onderdeel van het Erasmus UMC in Rotterdam, een instituut dat in de Coronacrises een belangrijke rol speelt had het Sophia Kinderziekenhuis meteen de sympathie van de initiatiefnemers van de Nationale Corona Krant. Zieke kinderen die ook nog eens verstoken blijven van contact met hun opa en oma en niet zelden met de eigen ouders kunnen rekenen op medeleven van een ieder. Vanwege het coronavirus zijn de kinderen in Sophia Kinderziekenhuis nog meer geïsoleerd dan ze al waren. Zelfs hun broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mogen niet meer bij hun langskomen. Er mag maar één ouder op bezoek komen. Alle activiteiten, zowel aan bed als in de speelkamers, zijn stopgezet. Vandaar deze keuze. 

 

De Stichting Vrienden van het Sophia bestaat uit een klein, hecht en integer team dat zich dagelijks middels fondsenwerving inzet voor de beste zorg voor zieke kinderen in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis.

Het team wordt ondersteund door enthousiaste ambassadeurs: medewerkers van het Sophia Kinderziekenhuis. Zij kennen het Sophia Kinderziekenhuis vanuit de dagelijkse praktijk en weten als geen ander te vertellen waarom giften zo belangrijk zijn voor hun ziekenhuis en hoe uw geld goed wordt besteed.

Meer informatie op de themawebsite van de Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis 

 

De website van 'het Sophia' van het Erasmus UMC vindt u hier